PTF Oddział Szczeciński
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
tel.: (+48 91) 444 12 27 / 444 12 48
 faks: (+48 91) 444 14 27
e-mail: ptf@wmf.univ.szczecin.pl

     
liczba odwiedzin:
192659
 
Działalność Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Działalność Szczecińskiego Oddziału PTF w tym zakresie była skoncentrowana, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, na popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy fizycznej, głównie wśród uczniów szkół średnich. Ma ona formę wykładów popularnych prowadzonych w ramach Sekcji Fizyki Młodzieżowego Towarzystwa Naukowego, organizacji mającej na celu popularyzację aktualnych osiągnięć nauk przyrodniczych i humanistycznych wśród uczniów szkół średnich. Działalność ta, prowadzona przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego, stała się już tradycją Oddziału Szczecińskiego PTF.