PTF Oddział Szczeciński
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
tel.: (+48 91) 444 12 27 / 444 12 48
 faks: (+48 91) 444 14 27
e-mail: ptf@wmf.univ.szczecin.pl

     
liczba odwiedzin:
180102
 


AKTUALNOŚCI
Delegaci Oddzialu na XLIV Zjazd Fizykow Polskich we Wroclawiu
W wyniku wyborow, ktore odbyly sie 29 czerwca 2017 roku, delegatami Oddzialu Szczecinskiego na XLIV Zjazd Fizykow Polskich we Wroclawiu zostali: Konrad Czerski, Mariusz Dabrowski i Tomasz Denkiewicz.
2017-06-29
Wybory delegatow na XLIV Zjazd Fizykow Polskich we Wroclawiu
Zebranie Członkow Oddzialu Szczecinskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego odbedzie sie 29 czerwca 2017 (czwartek), o godz. 13:45 na WMF US, ul. Wielkopolska 15, Szczecin. Sala 106 (I p.).
Porzadek zebrania: 1. Wybor Przewodniczacego Zebrania i Protokolanta. 2. Wybor Komisji Skrutacyjnej. 3. Zgłaszanie kandydatur. 4. Wybory. 5. Ogloszenie wynikow. 6. Informacje Przewodniczacego Oddzialu.
W razie koniecznosci (brak obecnosci co najmniej 1/5 uprawnionych do glosowania) ustalony zostaje drugi termin Zebrania na godz. 14:00.

2017-06-18
Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii
Prof. N. Guskos (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) jest wspolorganizatorem 5. Miedzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii (MEDEA), ktore odbedzie sie w dniach 1-8 wrzesnia 2017 r. w Heraklion na Krecie (Grecja).
Wiecej informacji na stronie internetowej Sympozjum
MEDEA.

2017-05-15
Plakat wykladu prof. W. Gudowskiego
W zakladce Wyklady Otwarte umieszczono plakat wykladu prof. W. Gudowskiego "Energetyka jadrowa", ktory odbedzie sie 5 czerwca 2017 r.
2017-05-15
ARCHIWUM INFORMACJI| Zarząd główny | Strona główna PTF |