PTF Oddział Szczeciński
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
tel.: (+48 91) 444 12 27 / 444 12 48
 faks: (+48 91) 444 14 27
e-mail: ptf@wmf.univ.szczecin.pl

     
liczba odwiedzin:
192653
 
Instytuty Fizyki w Polsce

Lista obejmuje placówki naukowe prowadzące badania w dziedzinie nauk fizycznych, czyli w zakresie fizyki, astronomii i astrofizyki, geofizyki, agrofizyki, biofizyki, chemii fizycznej i fizyki technicznej.


Miasto: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z
              Inna informacjaBadania są finansowane głównie z budżetu państwa przez:

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Komitet Badań Naukowych) (KBN)
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS)
Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MG)
Ministerstwo Środowiska (MŚ)
Państwową Agencję Atomistyki (PAA)
Polską Akademię Nauk (PAN)

Inne odsyłacze

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Wydział III PAN i Komitet Fizyki PAN
Polska Akademia Umiejętności
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Ośrodek Przetwarzania Informacji (KBN)
Listy publikacji
Wyszukiwarka dokumentów z zakresu fizyki w Polsce


Lista została przygotowana przez Zygmunta Ajduka, znajduje się na stronie http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/prp.html